Il Ventre di Napoli

Il Ventre di Napoli is een residency-project in Napels georganiseerd door curator Patricia Pulles. IVDN is een samenwerking tussen kunstenaars en de stad Napels.

Startend vanuit haar/zijn eigen identiteit identificeert iedere deelnemer van IVDN zich op zijn eigen manier met de stad en verbindt zich vanuit zijn kunstenaarspraktijk aan de (stedelijke) realiteit van Napels. Zoals de stad Napels de kunstenaar kan inspireren, verrijkt de kunstenaar door zijn verblijf de stad. De stad is een verzameling van mensen en de drager van verhalen en geschiedenis, een levend organisme dat constant in beweging is, zoals ook onze eigen ervaring altijd veranderlijk is.

Il Ventre di Napoli is uniek van opzet. Elk project raakt een andere community in de stad. Elke keer worden andere mensen bij het project betrokken, ook mensen die normaliter niets met kunst te maken hebben.

Het IVDN-team bestaat naast Patricia Pulles uit producers Rossana Miele en Fabrizio Tramontano die eerder werkten voor respectievelijk o.a. Rossella Biscotti, Libia Castro & Ólafur Ólafsson en voor William Kentridge, Dré Wapenaar, Tobias Zielony.

Il Ventre di Napoli is a residency project in Naples organised by curator Patricia Pulles. IVDN is a collaboration between the artists and the city of Naples.

Setting out from his or her own identity each IVDN participant identifies with the city in his/her own manner and through his own artistic practices links himself to the urban reality of Naples. Like the city of Naples can inspire the artist, the artist enriches the city during his/her residency.

A city is a collection of people and carrier of stories and history, a living organism which is constantly on the move, like also our own experience is continuously subject to change.

Il Ventre di Napoli is unique in how it includes the city. Each artists’ project involves a different community in town; each artist starts up collaborations with other people, also with people that normally don’t have anything to do with art.

The IVDN-team is next to Patricia Pulles, producers Rossana Miele and Fabrizio Tramontano who used to work before for respectively a.o. Rossella Biscotti, Libia Castro & Ólafur Ólafsson and for William Kentridge, Dré Wapenaar, Tobias Zielony.