Sophie Usunier

Il Ventre di Napoli en URBANARIA, in samenwerking met het Milanese artcityLab, presenteren in de zomer van 2016 #urbanblog - een project van Sophie Usunier. Usunier realiseert een interactieve blog in de stad door reeds bestaande structuren in de stedelijke ruimte te benutten: bushaltes. Ze gebruikt de welbekende gele post-its die worden uitgedeeld onder de passanten en mensen die op de bus zitten te wachten. Mensen worden aangemoedigd actief in het werk deel te nemen. De bushalte wordt op deze manier voor een dag een stedelijke blog die toegankelijk is voor iedereen. Het is zoals een sociaal stedelijk netwerk, zoals Twitter, waar mensen boodschappen kunnen achterlaten; een soort van kortstondige ontmoetingsplek waar iedereen die langskomt zijn gedachtes kan delen met anderen.

Het thema van #urbanblog is cultuur en de stad en mensen worden gevraagd om hun eigen wensen en verlangens te verwoorden op het gebied van cultuur, educatie en (samen)leven.

Sophie Usuniers (1971, woont en werkt tussen Metz en Milaan) werk ontwikkelt zich vaak vanuit socio-antropologische reflecties die vaak uitgroeien tot tijdelijke installaties.

Il Ventre di Napoli and URBANARIA, in collaboration with artcityLab from Milan, present this summer #urbanblog - a project by artist Sophie Usunier. Sophie Usunier produces an interactive blog in the city by using already existing structures in an urban space: bus stops. She will use common yellow post-its which will be handed out to all passers-by and Neapolitan inhabitants who are waiting for a bus. People will be encouraged to participate actively in the art work. For one day the bus stop will be an urban blog open to all. It is like a social urban network, like Twitter, where people can leave messages; a kind of ephemeral encounter where anyone who passes can share their own thoughts.

The theme will be the city and culture and people are asked to express their own wishes for change regarding culture, education, living and sharing together.

Sophie Usuniers (1971, lives and works between Metz and Milan) works are often developed out of socio-anthropological reflections which often mature into temporary installations.