Cuny Janssen

Op 18 september 2015 werd Cuny Janssen’s publicatie BLU gepresenteerd op de UNSEEN fotografie-beurs in Amsterdam. Tegelijkertijd toonde ze bij Galerie Andriesse Eyck Galerie een kleine selectie van de foto-serie BLU die ze maakte tijdens vier bezoeken in Napels in 2012 en 2013.

Eind oktober 2013 bezocht Cuny Janssen Napels voor de vierde keer Napels. Nadat ze in maart van dit jaar de Rom-zigeunerkinderen in de kampen rond de stad had gefotografeerd, wilde ze graag nogmaals terugkeren naar het kamp in Giugliano. In de tussentijd waren de Rom verplaatst naar een ander braakliggend terrein dat ernstig vervuild gebied is. Tijdens de andere Napolitaanse dagen fotografeerde Cuny in de stad en keerde ze o.a. terug naar de Orto Botanico. De vorige bezoeken van Cuny Janssen vonden plaats in de lente en in de zomer van 2012.

Cuny Janssen fotografeert kinderen in de leeftijdsperiode van 5 tot ongeveer 13 jaar en bezocht daarvoor verschillende landen in de wereld waaronder India, Macedonia, Iran, Zuid- Afrika, Japan en Amerika. Ze portretteert de kinderen met een technische camera bij voorkeur in hun eigen omgeving, de plek waar ze het meest mee verbonden zijn en waar ze zich het meest ongedwongen gedragen. Een aantal jaren geleden schreef Cuny “Much more than adults, children are connected to their situation, their surroundings, their culture in a very visual and very natural and unconscious way. I think everything their experience is direct.”

Cuny’s eerste bezoek eind april 2012 was een kennismaking met de stad en haar bewoners. Napels is een van de Italiaanse steden met de meeste kinderen. Hoewel het geboortecijfer in Italië erg laag is, zijn er in Napels nog veel jonge families met drie kinderen. Het tweede bezoek van Cuny vond plaats in augustus 2012, de maand bij uitstek dat iedereen op vakantie is en naar zee gaat en alleen de armste mensen in de stad achterblijven. Naar aanleiding van de ontmoeting met een aantal zigeunerkinderen in de binnenstad, ontstond het idee om bij een volgende komst naar Naples specifiek en alleen Rom-zigeuners te gaan bezoeken. Napels is naast Palermo een stad met een van de grotere hoeveelheden Rom. Belangrijk was dat Cuny de zigeuners niet wilde laten zien als slachtoffers maar als waardige individuen. Zo zegt ze: “I am convinced that all people are essentially the same, whether rich or poor, intelligent or simple. The amazing paradox, however, is that each person is also unique. Every person is formed by different life experiences and each creates his or her own mix of human generalities.”

Gedurende haar vier bezoeken combineerde Cuny het fotograferen van de inwoners van de Zuid-Italiaanse stad met het in beeld brengen van hun leefomgeving. Zo bezocht ze bezocht La Gaiola, een verlaten villa op de rotsen aan zee; het park van Capodimonte; maar ook de verstilde binnenplaats van de Santa Chiara-kerk en in oktober keerde ze voor een tweede keer terug naar de Hortus Botanicus van Napels.

Gabriele Conrath-Scholl van Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur in Keulen schrijft dat Napels voor Cuny een plek is “whose residents interest her in the best sense of the word, far from any voyeuristic or touristic gaze” en “(...) the series of photographs of Naples is a consistent continuation of her creative work and promises to be a profoundly expressive work about a city, a region, and its people; a work that combines history and the present in a congenial way.”

On September 18, 2015 Cuny Janssen’s publication BLU was presented at the UNSEEN photography fair in Amsterdam. At the same fair she showed at Andriesse Eyck Galerie a small selection of the photo series BLU she made during her four visits to Naples in 2012 and 2013.

At the end of October 2013 Cuny Janssen visited Naples for the fourth time. After she took photographs of the children of the Rom in the camps around the city in March this year, she liked to come back another time to the camp in Giugliano. In the meantime they were moved to another waste land that is seriously polluted. During the other Neapolitan days, Cuny photographed the city and returned a.o. to the Orto Botanico. Her other visits took place in the Spring and the Summer of 2012.

Cuny Janssen takes photos of children in the age from 5 till about 13 years old and has visited therefor many different countries, such as India, Macedonië, Iran, South-Africa, Japan and America. She portrays children with a plate camera in preferably their own surroundings, the place they are most connected to and where they behave most freely. A few years ago Cuny wrote “Much more than adults, children are connected to their situation, their surroundings, their culture in a very visual and very natural and unconscious way. I think everything their experience is direct.”

Cuny's first visit at the end of April 2012 was a first encounter with the city and its inhabitants. Naples is one of the Italian cities with the highest amount of children. Although the birth rate in Italy is very low, families in Naples are still quite big. Her next visit took place in August 2012, the month when most Neapolitan families are on holidays or stay at the sea and only the poorest people remain in town. After having met some gypsy children in the city centre in summer, Cuny thought to come back a few days to take photo's of only these children. Naples is -next to Palermo- a city with big amounts of gypsies or Romani. Important was that Cuny didn't want to portray them as victims but as dignified individuals. “I am convinced that all people are essentially the same, whether rich or poor, intelligent or simple. The amazing paradox, however, is that each person is also unique. Every person is formed by different life experiences and each creates his or her own mix of human generalities.”

During her four visits Cuny has combined taking photographs of the inhabitants of the South-Italian city with capturing the places where they live. She visited La Gaiola, a deserted villa on the rocks at the sea, the park of Capodimonte, but also the silent court yard of the Santa Chiara church and in October she returned for the second time to the Hortus Botanicus of Naples.

Gabriele Conrath-Scholl of Die Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur in Cologne writes that for Cuny Naples is a city “whose residents interest her in the best sense of the word, far from any voyeuristic or touristic gaze” and “(...) the series of photographs of Naples is a consistent continuation of her creative work and promises to be a profoundly expressive work about a city, a region, and its people; a work that combines history and the present in a congenial way.”