Ben Laloua/Didier Pascal

Vertrekpunt voor het project van Ben Laloua/Didier Pascal (studio opgericht in 2001) is de Napolitaanse kranten- en tijdschriftenkiosk. In de kiosk worden de eerste geruchten uitgewisseld, terwijl het 'grote' nieuws voor je ligt in de vorm van nationale en internationale kranten. Naast het feit dat een kiosk een praktische functie heeft, is het een metafoor voor de stad. Het zoete - in de vorm van kauwgum en sigaretten - en het bittere -verschrikking van de laatste catastrofe- gaan hand in hand. Laloua en Pascal onderzoeken het spanningsveld van de (historische) stad in een dramatisch landschap en haar weerslag in de massamedia. Ben Laloua/Didier Pascal construeert een beeld van de Zuid-Italiaanse stad gebaseerd op gesprekken en observaties opgedaan tijdens hun verblijf in Napels en artikelen verschenen in de internationale media. De Nederlandse schrijver Hans Aarsman schreef op basis hiervan drie verhalen gesitueerd rondom specifieke Napolitaanse plekken: Casoria, Somma Vesuviana en het Castel dell’Ovo. Deze verhalen zijn terug te lezen in een speciaal voor deze gelegenheid door ‘post editions’ uitgebrachte publicatie en middels publicatie van de teksten in een Italliaans dagblad. De muurschilderingen in de tentoonstelling vertalen de drie plekken op grafische wijze.

De publicatie van Ben Lalou/Didier Pascal die voortkwam uit IVDN werd enkele maanden na de tentoonstelling gepresenteerd in TENT. in Rotterdam.

Starting point of the project by Ben Laloua/Didier Pascal (studio founded in 2001) is the Neapolitan newsstand where they sell newspapers and magazines. The newsstand is the place where first rumours are heard, while at the same time the ‘big’ news is available to you through national and international magazines. Besides its practical function the newsstand is a metaphor for the city. There you can find everything, from the sweets - chewing gums and biscuits – to the bitter of the last disaster’s horror. Lalou and Pascal investigate the tension in the (historic) city in a dramatic landscape and the resulting impact on the mass media. The study builds an image of the South-Italian city based on the speeches and comments gathered during their stay in Naples and on the articles published in the international media. Inspired by this, the Dutch author Hans Aarsman wrote three stories set in three specific Neapolitan places: Casoria, Somma Vesuviana and Castel dell’Ovo. These stories are available in a special edition launched for this occasion by ‘post editions’ and published an Italian newspaper. A series of murals in the exhibition narrate the three places in a graphic manner.