Katarina Zdjelar

In haar videowerk ’We need to have civil conscious and basta' richt Katarina Zdjelar (Servië, 1979) haar blik op een groep ongeruste burgers in Napels die bijeenkomen om samen voor een politieke verandering te zorgen. Ze volgt een cruciale vergadering, waarin de Napolitanen besluiten of ze een politieke partij willen worden of niet. Veel meer dan dat Zdjelar werk zich richt op de standpunten van de deelnemers, de concrete voorstellen, begrip en meningsverschillen, onderzoekt zij middels dit werk het moment van ommekeer waarin een actieve burger een politicus wordt.

Het werk van Katarina Zdjelar was o.a. te zien op haar solo tentoonstelling in 2010 bij het Centre d’Art Contemporain in Fribourg en op de Sunday Art Fair in Londen.

In her videowork ’We need to have civil conscious and basta' Katarina Zdjelar (Serbia, 1979) focuses on a group of concerned citizens in Naples who are gathered around the shared idea of making a political turn. She follows a crucial meeting, in which they are deciding if they are to become a political party or not. Rather than evolving around the participants’ standpoint, concrete proposals, agreements and disagreements, the piece looks at the moment of transition, in which an active citizen becomes a politician.